Interes orokorraren alde

Aitor Aldasoro EAJko Legebiltzarkideak eta GBBKo burukideak Aralarko pisten auziaz orain gutxi kaleratu duen “Politika auzibidean jartzearen estrategiaren aurka” izeneko iritzi artikulua guztiz manipulatzailea eta demagogikoa iruditu zaigu Eguzki eta Landarlaneko kideoi.


Aralarko pisten azken erabakia oinarri duen idatzian gure izenik aipatzen ez badu ere, lotura zuzena egiten du epaibidean jarritako gure salaketak eta Ezker Abertzalearen artean. Erabateko manipulazioa, salaketa horretan herri akusazio gisa bi elkartek parte hartu baitugu, ez Ezker Abertzaleak. Eta parte hartu, diogu, salaketa horren izapidea Ingurumen Fiskaltzaren esku utzi baikenuen guk eta bera izan zen delitu zantzuak zeudela berretsi eta epai bidea ireki zuena, zegokion bidetik, bide penala kasu honetan. Beraz, hori ere ez dugu guk aukeratu.


Aralarko pisten auzia ez dago epaitegietan proiektu hori EAJrena delako, baizik eta legea errespetatu ez dela uste dugulako. Epai bidera jo beharrean izan gara, denon interesa babesteaz eta bereziki natura inguruneaz legez arduratu beharko lukeen Gipuzkoako Foru Aldundiak, hain justu aurkako papera jokatu duelako. EAJren (eta PSE) ardurapean dagoen Aldundia. Ez al du Aldasoro jaunak Aldundiaren gabeziak ezkutatzeko benetako interes politikoa?

Gaineratu nahi dugu zorionez edozein hiritarrek edo kasu honetan elkartek legea betetzen ez dela ikusi ezkero, justiziara joateko aukera duela eta guk eskubide hori gauzatu besterik ez dugu egin.


Guztiok dakigun moduan auzia ebatsi gabe dago oraindik, eta Eguzkik zein Landarlanek bertan egon ahal izateko sentsibilitate anitzetako elkarte eta norbanakoen laguntza ekonomikoa jaso beharra izan du dirubilketen bidez, bestela ezingo genioke aurre egin, honek suposatzen duen gastuari. Ikertuak izaten ari direnei aldiz, diru publikoarekin defendatzea onartu zaie, agintetik egiten dena egiten dela, herritar guztion poltsikoaren kontura egitea onartuz.


Aldasoro jaunaren arazoa, besteok beraien jarrera bera dugula pentsatzea da. Itxuraz ohituta daude beste pertsona eta eragile batzuk erabiltzen EAJren helburuak lortzeko, baina hori ez da inondik ere gure kasua. Hara hor beraien alderdiaren herrigintza ulertu eta aritzeko era!

Honenbestez, Aldasoro jauna, mesedez eskatzen dizugu ingurumen elkarteak eta ekologistak ez alderdikerietan nahastea, gure interesak politikatik haratago baitoaz, gureak bezalako elkarteek beti defendatu baitute ingurumena eta interes orokorra, interes pribatuen edo partidisten aurretik.

Edurne Huesa eta Gari Plazaola

EGUZKI eta LANDARLAN

2021eko martxoaren 4an

A favor del interés general

A los miembros de Eguzki y Landarlan nos ha parecido muy manipulador y demagógico el artículo de opinión titulado “Politika auzibidean jartzearen estrategiaren aurka", recientemente publicado por el parlamentario del PNV Aitor Aldasoro y miembro del Gipuzkoako Buru Batzar sobre el tema de las pistas de Aralar.

Si bien en el escrito sobre la última decisión judicial de las pistas de Aralar no se menciona nuestro nombre, hace una relación directa entre nuestra denuncia en vía judicial y la Izquierda Abertzale. Manipulación total, porque en esa denuncia hemos participado dos asociaciones como acusación popular, no la Izquierda Abertzale. Y hemos participado, insistimos, ya que nosotros denunciamos dichos hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente, quien fue la que confirmó la existencia de indicios de delito y abrió la vía judicial, en su caso, por la vía penal. Por lo tanto, vía no elegida por nosotros.

La cuestión de las pistas de Aralar no está en los juzgados porque ese proyecto sea del PNV, sino porque creemos que no se ha respetado la ley. Hemos tenido que ir a la vía judicial, porque la Diputación Foral de Gipuzkoa, que debería velar por el interés de todos y especialmente por el medio natural, ha jugado un papel contrario a ello. Diputación a cargo del PNV (y PSE). ¿No tiene el señor Aldasoro un verdadero interés político para ocultar las carencias de Diputación?

Queremos añadir que afortunadamente, si cualquier ciudadano o en este caso una asociación ve que no se cumple la ley, tiene la posibilidad de acudir a la justicia y nosotros no hemos hecho más que ejercer ese derecho.

Como todos sabemos, la cuestión sigue pendiente, y para que Eguzki y Landarlan puedan estar presentes han tenido que contar con el apoyo económico de asociaciones y particulares de diferentes sensibilidades a través de las recogidas de fondos, de lo contrario no podríamos hacer frente al gasto que esto supone. Por el contrario, a los que están siendo investigados se les ha permitido defenderse con dinero público, aceptando que lo que se hace desde el poder se haga con cargo al bolsillo de todos los ciudadanos.

El problema del señor Aldasoro es pensar que los demás tenemos la misma actitud. Parece que están acostumbrados a utilizar a otras personas y agentes para conseguir los objetivos del PNV, pero este no es nuestro caso. ¡Ahí está la forma de entender y de hacer país de su partido!

En este sentido, le rogamos, señor Aldasoro, que no mezcle las asociaciones medioambientales y ecologistas con intereses partidistas, porque nuestros intereses van más allá de la política, y asociaciones como las nuestras siempre han defendido el medio ambiente y el interés general, por delante de los intereses privados o partidistas.Edurne Huesa eta Gari Plazaola

EGUZKI eta LANDARLAN

4 de marzo de 2021