ALDAKETALDIA 2022: "ZALDIBAR ZONA CERO" HITZALDIA OTSAILAREN 3AN ETA MANIFESTAZIOA OTSAILAREN 6AN

Datu eta ebidentzia zientifiko ugarik adierazten dute aro baten amaieraren aurrean aurkitzen garela, hau da, oparotasunaren arotik (baliabide ugari eta itxuran mugagabeak) MUGAK (energetikoak, materialak, biologikoak…) gero eta presenteago egongo diren arora. Eta hori, gainera, ekologikoki hondatuago eta hauskorrago den planeta batean gertatzen ari da, klima aldaketak eta beste zenbait gertaerek (biodibertsitatearen gainbehera, zoru eta uraren kutsadura, ekosistemek eskainitako zerbitzuen degradazioa…) frogatzen duten bezala. Baina, kapitalismoak ezin ditu mugak onartu. Hazkunde etengabea bere ADNaren sakon-sakonean dago, eta hori lortzen ez duenean krisian sartzen da.

Gure agintariek, oro har, muga horien aurrean, ez ikusiarena egiten dute, eta beti ateratzen dute “txisteratik” etengabeko hazkundearekin jarraitzeko aukera emango digun iraultza industrial eta teknologiko “berriren” bat . Oraingoa, “garapen berde eta digitalean” (beraientzat, garapen=hazkunde) oinarrituko omen da. Euskadin, adibidez, horri “Basque Green Deal” deitu diote, eta “garapen iraunkorra eta inklusibora” bideratuta egongo dela azpimarratu dute. Baina, hitzetatik harago ez da inondik inora iraunkorra ezta inklusiboa izango, ikusi besterik ez dago zernolako proiektu faranoikoak jarraitzen duten bultzatzen: AHTa, bide azkarrak (Super Sur edo Ibaipekoa Bizkaian), erraustegi (Bergara, Zumarraga…) eta zabortegi (Lemoa, Artxanda…) berriak, enpresa handien onurarako energia berriztagarrien megaproiektuak, hidrogeno berdearen izenean miloi askoko funts publikoak Petronor bezalako enpresetarako, Baztango Lekarozen Aroztegia proiektu turistiko erraldoi eta jasanezina…

Ezin dugu denbora gehiago galdu aldarrikapen hutsaletan eta aldaketa kosmetikoetan, berdez margotuta baldin badaude ere. Behar beharrezkoa dugu Trantsizio ekosoziala eta horretarako, ezinbestekoa da, “Euskal Herrian, 2030erako desazkunde justurako txoke plan orokorra” onartzea, epeak, neurriak eta finantzazioa zehaztuz. Izan ere, herrialde aberatsotan behintzat, beharrezkoa da energiaren eta materialen produkzioa, kontsumoa eta garraioa nabarmen murriztea, eta ondorioz hondakin gutxiago sortzea. Plan hori sozialki justua izan behar da eta demokrazia ahalik eta zabalenean oinarritu behar da, horixe baita berme bakarra gehiengo sozialen interesen izenean egin dadin. Horregatik, guztiz arbuiagarria da EAEn “atzeko atetik” sartu berri duten Tapia legea izenekoa. Nafarroako UGEP (Udalez Gaindiko Eragina duten Proiektu Sektorialak) legearen bide beretik, Tapia legeak udalen autonomia urratu eta herritarron iritziak erabat zokoratzen ditu.

Guzti honengatik Euskal Herriko hainbat erakunde ekologistak "Aldaketaldia 2022" kanpaina antolatu dute, otsailaren 6tik 13ra eta Landarlan Ingurumen Elkarteak bat egiten du horrekin.

Horren harira, gogoratu nahi dugu datorren ostegunean, otsailaren 3an, bi urte beteko direla Zaldibarreko zabortegia erori zenetik, katastrofe naturala izan ez zena: bi langileren heriotza eraginez eta kutsadura izugarria eragin duen interes ekonomikoen menpeko euskal politika suntsitzailea agerian geratuz. Horregatik, Zaldibarko hondamendia gogoratzeko eta errotiko aldaketa baten beharra aldarrikatzeko, "Zaldibar, Zona Cero" hitzaldia antolatu dugu Ordiziako Barrena Kultur Etxeko areto nagusian, otsailaren 3, ostegunerako, arraltsadeko 6'30etan.

Ahoztar Zelaieta kazetaria izango da hizlaria, berak idatzitako liburuan oinarrituta. Euskaraz izango da, baina aurkezpena gazteleraz egongo da eta galderak eta iruzkinak bi hizkuntzetan egiteko aukera egondo da. Saioa edonorri irekia izango da, inongo diskriminaziorik gabe.

Era berean dei egiten ditugu goierritarrak igandean otsailaren 6an, eguerdiko 12tan Ermuatik Zaldibarko Eitzaga auzora izango den manifestaziora.

https://sites.google.com/view/aldaketaldia2022/manifestua

Ordizian, 2022ko urtarrilaren 31n


epoca de Cambio/ALDAKETALDIA 2022: "ZALDIBAR ZONA CERO" CHARLA EL 3 DE FEBRERO Y MANIFESTACIÓN EL 6 DE FEBRERO

Estamos viviendo un cambio de época: numerosos datos y evidencias científicas indican que nos encontramos ante el final de una era en la que los límites (energéticos, materiales, biológicos) son cada vez más evidentes. Y esto, además, está ocurriendo en un planeta ecológicamente más deteriorado y frágil, como lo demuestran el cambio climático y otros acontecimientos como la pérdida de biodiversidad, la contaminación del suelo, aire y agua y la degradación de los servicios ofrecidos por los ecosistemas. Pero el capitalismo no puede aceptar los límites. El crecimiento continuo está en lo más profundo de su ADN y cuando no lo consigue entra en crisis.


Nuestros gobernantes, en general, están ignorando esta situación y no afrontan la gravedad de la misma, hablando de una nueva Revolución tecnológica salvadora, de Desarrollo Verde y Digital, que en Euskadi se traduce como "Basque Green Deal", con la propaganda de que será un desarrollo " verde, sostenible e inclusivo", confundiendo las palabras con la tozuda realidad de los hechos.Y es que mientras hablan de verde y digital, desarrollo sostenible e inclusivo, aquí en Euskal Herria estamos viendo, en lo fundamental, el comportamiento de siempre, impulsando infraestructuras faraónicas como el TAV, vías rápidas (como la SUPERSUR, o la subfluvial en Bizkaia ), incineradoras (Bergara o Zumarraga) y vertederos (Lemoa, Artxanda.. ), megaproyectos de energías renovables para beneficios de las grandes empresas energéticas y corredores de Hidrogeno multimillonarios con fondos públicos sin saber muy bien si el Hidrógeno llamado verde será una alternativa viable ante la crisis energética, o el Aroztegia de Lekaroz de Baztan, proyecto turístico gigantesco e insostenible


Por ello, no podemos perder más tiempo en reivindicaciones huecas y cambios cosméticos que están pintados de verde. Necesitamos una Transición Ecosocial y para ello es imprescindible la aprobación del "Plan general de choque para la justa transición en Euskal Herria para 2030", definiendo y ejecutando plazos, medidas y financiación. Y es que, al menos en los países ricos, es necesario reducir considerablemente la producción, el consumo y el transporte de energía y materiales, y por tanto la generación de residuos. Si queremos respetar el derecho de todas las personas a una vida digna, el plan debe ser socialmente justo y basarse en una democracia lo más amplia posible, que es la única garantía de que se haga en nombre de los intereses de las mayorías sociales. Y en este sentido, nos posicionamos totalmente en contra de la “Ley Tapia”, ley de Administración Ambiental, recién aprobada por el Parlamento vasco, y aplicable en toda la CAV, absolutamente rechazable e introducida por la "puerta de atrás". En la misma línea que la ley del PSIS (Proyectos Sectoriales de Impacto Supramunicipal) de Navarra, son unos lamentables ejemplos contra la autonomía municipal, la democracia y el empoderamiento de la ciudadanía.


Por todo ello, varias organizaciones ecologistas de Euskal Herria han organizado la campaña "Aldaketaldia 2022" del 6 al 13 de febrero a la que se suma también Landarlan.


Apoyando dicha campaña, recordamos que el próximo jueves, 3 de febrero, se cumplirán dos años del derrumbe del vertedero de Zaldibar, suceso que no fue una catástrofe natural y se llevó por delante la vida de dos trabajadores, dejando a la vista la destructiva política vasca que provoca una gran contaminación. Por ello, para recordar el desastre de Zaldibar y demandar un cambio radical, hemos organizado la charla "Zaldibar Zona Cero" en el salón de actos de la Casa de Cultura Barrena de Ordizia, para el mismo día, 3 de febrero, jueves, a las 6,30 de la tarde.

El conferenciante será el periodista Ahoztar Zelaieta, y se basará en el libro por él escrito, del mismo título. Serán en euskara aunque la presentación estará en español y las preguntas y comentarios se podrán hacer en los dos idiomas. El acto estará abierto a cualquier persona, sin ningún tipo de discriminación.


Asimismo, invitamos a lxs goierritarras a la manifestación que tendrá lugar el domingo 6 de febrero, y que saldrá de Ermua a las 12 horas para dirigirse al barrio Eitzaga de Zaldibar.


https://sites.google.com/view/aldaketaldia2022/manifiesto


Ordizia, a 31 de enero de 2022