Egidoko pista proiektuari alegazioak aurkezteko garaia

Landarlan ingurumen elkarteak prestatu du jada legez kanpoko pista proiektu honen aurkako alegazioa. Hainbat aldiz esan bezala, ez da bideragarria ez ikuspuntu ekonomikotik, ezta ekologikotik eta ezta sozialetik ere. Natur Parkeko legediaren aurka doan pista sarea da eta ez dauka zentzurik gaur egungo krisi ekologikoaren aurrean honelako azpiegitura bat egiteak egurra ateratzeko (espezie exotikoa).

Honen ondorioz, Landarlan elkartetik dei egiten diegu elkarte eta norbanakoei Gipuzkoako aldundiaren aurrean alegazioak aurkezteko. Alegazioa aurkeztu nahi baduzu, Landarlanek dokumentu posible bat zure esku uzten du. Ados bazaude zeure datuekin aurkeztu zenezake.

Alegazioa (Erderaz dago, Ingurumen azterketa erderaz egina baitago. Euskarara itzultzen badugu hemen zintzilikatuko dugu)

Alegazioak aurkezteko epea abuztuaren 5a da.

Nola aurkeztu.

  • Lehentasunez, idazkia edo inprimakia bide elektronikoz erantsiz Gipuzkoako Foru Aldundiko Egoitza Elektronikoan. Horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako pasahitz operatibo bat edo aitortutako ziurtagiri digital bat izan behar ditu.

  • Idazkia edo inprimakia posta arruntaz Ingurumeneko Zuzendaritzara bidaliz, edo Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistroan aurkeztuz (Gipuzkoa Plaza z/g. 20.004 Donostia).

Informazio gehiago

LANDARLAN

2022ko uztailaren 24an

Momento de presentar alegaciones a las pistas de Egido

Landarlan ya ha preparado la alegación en contra este proyecto de pistas ilegal. Como hemos dicho varias veces, este proyecto no es viable desde el punto de vista económico, ecológico y social. Es una red de vías que va en contra de la legislación del Parque Natural y no tiene sentido ante la actual crisis ecológica construir una infraestructura de este tipo para extraer madera ( de una especie exótica).

Por ello, desde la asociación Landarlan hacemos un llamamiento a asociaciones y particulares para que presenten alegaciones ante la Diputación de Gipuzkoa. Si quieres presentar una alegación, Landarlan deja a tu disposición un posible documento. Si estás de acuerdo, puedes enviarlo tras introducir tus datos.

Alegación

La fecha límite para presentar alegaciones es el 5 de agosto.

Como presentarla:

  • Preferentemente, adjuntando el escrito o el formulario por vía electrónica a través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Deberá contar para ello con una clave operativa proporcionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa o con un certificado digital reconocido.

  • Enviando el escrito o el formulario por correo postal a la Dirección de Medio Ambiente, o presentándolo en el registro de la Diputación Foral (Plaza de Gipuzkoa s/n. 20.004 Donostia).

Más Información

LANDARLAN

2022ko uztailaren 24an