2020/12/3

EUKALIPTO LANDAKETEN MORATORIAREN ALDEKO MOZIOA ORDIZIAN

Azaroaren 26an, Ordiziako Udal batzak, Naturkonek (Gipuzkoako natur eta ekologista taldeen koordinakundeak) aurkezturiko eukalipto landaketen moratoriari buruzko mozioa eztabaidatu da.

Naturkonen mozioak eskatzen duena zera da:

  • Udalak herriko baso-ustiapenetan Eucalyptus-a landatzeko baimen eskariei moratoria ezartzea.

  • Eusko Jaurlaritzari ahalik eta lasterren Espezie Exotiko Inbaditzaileen Euskadiko katalogoa ireki dezala eskatzea eta Eucalyptus espezie desberdinak katalogo horretan sartzeko administrazio-prozedura zabaltzea.

  • Osoko Bilkurak Foru Aldundiei baso politikak alda ditzatela eskatzea eucalypto gehiago landatu ez daitezen eta egun dauden eucalypto sailen ordezkapen ordenatua planifika dezaten.

EAJk emendakina sartu du basogintzaren papera aitortuz, Foru Aldundiak ezarrita daukan baso politikarekin bat eginez. Naturkonen mozioaren aldeko 10 boto izan dira (Bildu 7, Ordizia Orain 2 eta PSE-EE 1) eta 7 EAJren emendakinaren alde, beraz, Naturkon eta horren partaide den Landarlanen mozioa aurrera atera da, eztabaida interesgarri baten ondoren!

--------------------------------------------------------

El pasado 26 de noviembre, el Pleno del Ayuntamiento de Ordizia debatió la moción presentada por Naturkon (coordinadora de grupos ecologistas y naturalistas de Gipuzkoa) sobre la moratoria de las plantaciones de eucalipto.

Dicha moción insta a que;

  • El ayuntamiento plantee la moratoria de las solicitudes de autorización para la plantación de Eucalyptus en la localidad.

  • Insta al Gobierno Vasco a que abra a la mayor brevedad posible el Catálogo Vasco de Especies Exóticas Invasoras y el procedimiento administrativo para la inclusión de las diferentes especies de Eucalyptus en dicho catálogo

  • Insta a que el Pleno del Ayuntamiento pida a la Diputación Foral que cambie sus políticas forestales para que no se planten más eucaliptos y para que las parcelas plantadas sean sustituidas de forma planificada y ordenada.

El PNV ha introducido una enmienda reconociendo el papel de la silvicultura, en sintonía con la política forestal establecida por la Diputación. Ha habido 10 votos a favor de la moción de Naturkon (Bildu 7, Ordizia Orain 2 y PSE-EE 1) y 7 a favor de la enmienda del PNV, por lo que la moción de Naturkon, siendo Landarlan miembro de dicha coordinadora, ha salido adelante tras un interesante debate.