2021/2/16

Aralarko Goroskintxu eta Saltarriko pista

Aralarko Goroskintxu eta Saltarrirako pista (Aralarko PN eta ZEC, Natura 2000 Sarea) egitearen aurka, jarritako salaketaren behin-behineko artxiboaz Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako adierazpenen aurrean, honako hau adierazi behar dugu:

  • Salaketa egin duten elkarteek (Eguzki Erakunde Ekologista eta Antinuklearra, eta Landarlan Ingurumen Elkartea) argitu nahi dugu artxibo hori ez dela behin betikoa, eta errekurtsoa sartu dugula, orain arte ebatzi ez dena. Horrez gain, gogoratu behar dugu, bigarren pista, Eniriotik Doniturrieta Igaratzara eraikitakoak, epaitegiko bidea jarraitzen duela.

  • 2016ko udazkenean salatutako pista erdiraino eraiki zen hiru txaboletarako, eta gainerakoak, eraiki gabe, bi txabola gehiagotara iritsi nahi du, eta, horrez gain, ibilgailu motordunak errazago sartu ahal izango dira, goiko larreetara, “Saltarri” larre-eremu batean amaitu arte. Han ez dago artzain-txabolarik, bai aldiz behi eta behorrentzako harrapalekua, artzainei ez, baino ganaduzaleei zerbitzua emateko, zeinak gehienak ez dira profesionalak, aisialdiko abeltzaintzarekin lotutako pertsonak baizik.

  • 2016. urtean pista berri hori eraiki izana salatu genuen Ingurumen Fiskaltzan, eta, prozesu judizialean, oraindik ere delitu ekologikoaren zantzuak daudela adierazi du berorrek. Horregatik da deigarria behin behineko artxiboa gertatzea, Ministerio Fiskalak adierazitako delitu-zantzuak alde batera utzita.

  • Guk delitu ekologikoa izan dela jarraitzen dugu baloratzen, Aralarko Parke Naturalean indarrean dagoen araudia betearazteko ardura duen erakundeak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, ez baitu errespetatu. Horrela, ibilgailu-trafikorako pistak eraikitzea sustatu du, Parke Naturalean bide berriak eraiki ezin direnean, inguru hauskorra babesteko: bertako lurzoruak, ur baliabideak, flora eta fauna, paisaia, prozesu ekologikoak.... Era berean, adierazi nahi dugu Enirio Aralarko Mankomunitateak, aurreko legegintzaldian, pista hori Parke Naturalaren araudiaren aurka egitea onartu zuela, izan ere, pista horren %80 “Mendi Babesleko Zona” batean proiektatu zen eta bertan zuhaiztiak egotea gomendatzen da. Horren ondorioz, araudiak ezartzen du, besteak beste, artzaintza mugatzea, eta hori ez zen aurreko legegintzaldian egin, mankomunitateak berak onetsitako ordenantza bete gabe geratuaz.

Landarlanek eta Eguzkik, Aralarko Parke Naturala, mendia eta haien kudeaketa arduratsua eta ingurumena babesten eta haien alde lanean jarraituko dugu, batez ere, Eusko Jaurlaritzak 2019an deklaratutako larrialdi klimatiko bete-betean gaudenean. Jarritako errekurtso judizialaren ebazpenaren zain gaude.

EGUZKI eta LANDARLAN

2021eko otsailaren 16an

Argazkia: Saltarriko harrapalekua

Pista a Goroskintxu y Saltarri en Aralar

Ante las declaraciones realizadas por la Diputación de Gipuzkoa sobre el archivo provisional de la denuncia interpuesta contra la pista a Goroskintxu y Saltarri en Aralar (PN y ZEC de Aralar, Red Natura 2000) debemos señalar lo siguiente:

  • Las asociaciones denunciantes (organización ecologista y antinuclear Eguzki, y Landarlan Ingurumen Elkartea) queremos aclarar que dicho archivo no es definitivo, habiendo sido recurrido sin que hasta la fecha se haya resuelto dicho recurso. De igual forma hay que recordar que la segunda pista de Enirio a Doniturrieta Igaratza, sigue su trayectoria judicial.

  • La pista denunciada en el otoño de 2016 fue construida hasta la mitad para tres chabolas y el resto, sin construir, pretende llegar hasta dos chabolas más y facilitar así el acceso de vehículos a motor hasta finalizar en una zona de pastos de alta montaña “Saltarri” donde no existe chabola pastoril y sí una manga o cerramiento para vacas y yeguas y así dar servicio a los ganaderos, que no pastores, la mayoría de los cuales no son profesionales, si no personas ligadas a la ganadería de ocio.

  • En 2016 denunciamos la construcción de dicha pista ante la Fiscalía de Medio Ambiente y, durante el proceso judicial en curso, ha manifestado que sigue habiendo indicios de delito ecológico. Por eso resulta llamativo que se produzca dicho archivo provisional obviando los indicios de delito señalados por el Ministerio Fiscal.

  • Nosotros seguimos valorando que se ha producido un delito ecológico porque la institución responsable de hacer cumplir la normativa del Parque Natural de Aralar, la Diputación de Gipuzkoa, no ha respetado la misma, promoviendo la construcción de pistas cuando no se pueden construir caminos o pistas nuevas en el Parque Natural para proteger el frágil entorno: suelos, recursos hídricos, flora y fauna, paisaje, procesos ecológicos… allí existentes. Asimismo, señalamos que la mancomunidad de Enirio Aralar, durante la pasada legislatura aprobó la construcción de dicha pista en contra de la normativa del Parque Natural ya que un 80% de dicha pista se proyectó en zona de monte protector en la que resulta aconsejable la presencia de masas arboladas. Como consecuencia, la normativa establece, entre otras directrices, la limitación del pastoreo, algo que no se hizo durante la pasada legislatura, incumpliendo la ordenanza aprobada por la propia mancomunidad.

Tanto Eguzki como Landarlan seguiremos trabajando y defendiendo el Parque Natural de Aralar, las montañas y su gestión responsable, y el medio ambiente, máxime en plena emergencia climática declarada en 2019 por el Gobierno Vasco. Seguimos a la espera de la resolución del recurso judicial interpuesto.


EGUZKI eta LANDARLAN

16 de febrero de 2021