Lurraren eguna 2021: GIPUZKOAKO ALDUNDIARI ESKAERA BIODIBERTSITATEAREN ALDE EGIN DEZAN

Azken urteotan, gure natur ingurunearekiko eta bioaniztasunarekiko erabateko erasoa eta mehatxua bizi dugu. Gipuzkoako Foru Aldundiak uko egin dio natur kontserbazioa kudeatzeari, eremu naturalen ustiapena lehenetsiz. Krisi ekologiko globalean murgilduta, klima larrialdiaren egoera izendatu zuen Eusko Jaurlaritzak 2019an, baina Aldundiak ez dio erantzun nahi begi bistan dugun behialako arazoari: gure mendi eta ibaien gehiegizko ustiapena eta horren ondorioa diren ekosistemen degradazioa eta basa espezieen galera azkarra.

Mendietako eta Natur Inguruneko Zuzendaritzaren erantzukizuna

Aurreko legealditik, Arantxa Ariztimuño da Zuzendari Nagusia, Markel Olano diputatu nagusiaren babespean. Badakigu ez duela natur kontserbazioa maite, aurreko legealditik erakutsi digu lehen sektoreko jardueren mesedetan kudeatu nahi duela landa-eremua, horrek bioaniztasunarentzat dakarren arriskuarekin.

Hala, gure paisaiaren erabateko aldaketa ari gara ikusten. Pinuaren izurriteak medio, egur-landaketen azalera handiak moztu dira, milaka tonako lurren galera eraginez. Gipuzkoako basoen (hariztiak, pagadiak, artadiak,...) ia guztiz desagertu direnean, inoizko abagunerik onena daukagu basogintzari buruz hausnartzeko, hazkuntza azkarreko espezieen monolaborantzan oinarritutako eredu intentsiboa baztertu eta bertako basoak berreskuratzea ahalbidetuko lukeen ereduari bide egiteko. Aldiz,

Aldundiak eta egurraren sektoreak ez dute eztabaida hau bideratu nahi. Aralarko Parke Naturala (Natura 2000 Sarean babestua) bezalako eremuen kudeaketa ere, hizpide izan dugu azken urteotan: bertan eraikitako pistekin baso eta larre horien natur ondarearekiko mespretxua erakutsi baitu Aldundiak. Artzain profesionalen aldeko aldarri faltsuak erabilita, eta Enirio-Aralar mankomunitatean onartutako araudiari bizkar emanda bizi nahi dutenak babestuz, aisialdiko abeltzaintzaren mesedetan ari da Aldundia, gizartean jasanezina den tentsioa eraginez.

Lehen sektoreko jarduera guztiak diru publikoz bideratzen dira. Aldundiak uko egin dio eztabaida publikoari; hau da, jarduera hauen eraginak saihestuz, bestelako nekazaritza-, abeltzaintza- edo basogintza-ereduak bideratzeko ekoizle eta kontsumitzaileen artean ezinbestekoa den elkarrizketa errazteari. Hau guztia baserritarren mesedetan balitz, hainbestean. Baina, ikusi besterik ez dago gure baserrien gainbehera kaltetuenak eurak direla ondorioztatzeko.

Eremu babestuen eta espezieen kudeaketa eza.

Natur kontserbazioko arauei eta nazioarteko legezko konpromisoei muzin egiten die Ariztimuñok, egungo ezagutza eta pentsamenduei dagokien kudeaketa-ereduari muzin eginez: espezie mehatxatuen populazioak handitzeko, aurrekontu eta teknikoen lantalde duinekin, Natura 2000 Sareko natura guneak aktiboki kudeatzeko, mendi publikoak babesteko, natur kontserbazioa planifikatu eta gauzatzeko (bertako basoak berreskuratuz, ehiza eta arrantzaren intentsitatea murriztuz etabar), baserritarren jarduerak bioaniztasunaren zaintzarekin uztartzeko, ingurumenaren aurkako diru-laguntzak kentzeko, landa-eremuko tradizionalismo faltsutik ihes egiteko, etabar. Funtsean, lehen sektorea modernizatu eta bioaniztasuna berreskuratzeko.

Lurraren eguna ospatzen den egunean, aldundiari eskatzen diogu bete ditzala bere ardurak, naturaren ustiapena natur kontserbazioarekin bateragarri egiteko politikak diseinatu eta gauzatu ditzala. Naturkonek, Gipuzkoako natur talde eta ekologistak biltzen dituen elkarteak, sorreratik egin ditu bide horri ekiteko proposamenak, eta hemen gaude, berriz ere, elkarlanerako prestutasuna erakusteko. Horren adibide dira parte-hartze organoetan egiten ditugun ekarpenak (Natur parkeetako Patronatuetan, Udaletako mahaietan etabar), baina gure eskumenak edo funtzioak ukatzen zaizkigu edota, besterik gabe, mahai horiek ez dira biltzen (askotan eskatu dugun Bioaniztasunaren Mahaia, kasu).

Honengatik guztiarengatik, Gipuzkoako Aldundiari eskatzen diogu herritarren eskariei entzungor egiteari utzi eta ireki ditzala ateak, behingoz, guztiona den ondare naturalaren eta bioaniztasunaren defentsari ekiteko. Azken batean, legez emana zaion erantzukizuna da. Ondorioz, eta Gipuzkoako ondare naturalak eta bioaniztasunak bizi dituzten mehatxuen aurrean, Markel Olanori eskatzen diogu Arantxa Ariztimuño bere kargutik ken dezala natur ondarearen ustiapena eta kontserbazioa bateragarriak egiteko gaitasuna duen zuzendaritza osatzeko. 2014. urtean EH Bilduk erantzun zion gure eskaerari. Egoeraren larritasuna ikusita, ez dugu gutxiago espero EAJ-PNV alderditik.

Donostia, 2021eko apirilaren 17an

Día de la tierra 2021: PETICIÓN A LA DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA PARA QUE ACTUE EN FAVOR DE LA BIODIVERSIDAD.

En los últimos años vivimos un ataque y una amenaza total sobre nuestro espacio natural y la biodiversidad. La Diputación Foral de Gipuzkoa se ha negado a gestionar la conservación de la naturaleza, priorizando el aprovechamiento de los espacios naturales. Inmersos en una crisis ecológica global, el Gobierno Vasco declaró el estado de emergencia climática en el año 2019, pero la Diputación no quiere dar respuesta a un problema tan evidente como la sobreexplotación de nuestros montes y ríos y la degradación de los ecosistemas resultantes y la rápida pérdida de especies silvestres.

La responsabilidad de la Dirección de Montes y Medio Natural.

Desde la pasada legislatura, la Director General de Montes y Medio Natural es Arantxa Ariztimuño, bajo la tutela del diputado general Markel Olano. Sabemos que no ama la conservación de la naturaleza, desde la anterior legislatura nos ha demostrado que quiere gestionar el medio natural en beneficio de las actividades del sector primario, con el riesgo que ello supone para la biodiversidad.

De esta manera, estamos viendo un cambio radical en nuestro paisaje. Debido a las plagas del pino, se han cortado grandes superficies de plantaciones de madera, generando pérdidas de tierras de miles de toneladas. Cuando los bosques de Gipuzkoa (robledales, hayedos, encinares, etc.) han desaparecido casi por completo, tenemos la mejor coyuntura para reflexionar sobre la actividad forestal, descartando un modelo intensivo basado en el monocultivo de especies de crecimiento rápido y posibilitando la recuperación de los bosques autóctonos. En cambio, la Diputación y el sector de la madera no quieren encauzar este debate.

La gestión de espacios como el Parque Natural de Aralar (bajo la protección de la Red Natura 2000), ha sido objeto de debate en los últimos años, en el que la Diputación ha mostrado su desprecio por el patrimonio natural de estos bosques y pastizales con la construcción de las pistas. A través de falsas reivindicaciones a favor de los pastores profesionales y apoyando a quienes quieren vivir de espaldas a la normativa aprobada en la Mancomunidad de Enirio-Aralar, la Diputación está favoreciendo la ganadería de ocio, generando una tensión socialmente insostenible.

Todas las actividades del sector primario se canalizan con dinero público. La Diputación ha renunciado al debate público, es decir, a facilitar el diálogo imprescindible entre productores y consumidores para orientar otros modelos agrarios, ganaderos o forestales, obviando los efectos de estas actividades. Si todo esto fuera en beneficio de los baserritarras, ni tan mal. Pero no hay más que el declive de nuestros caseríos para concluir que ellos son los más perjudicados.

Falta de gestión de las especies y áreas protegidas.

Arantxa Ariztimuño ignora las normas de conservación de la naturaleza y los compromisos legales internacionales con el rechazo del modelo de gestión basado en el conocimiento y pensamientos actuales: aumentar las poblaciones de especies amenazadas, gestionar activamente los espacios naturales de la Red Natura 2000 con presupuesto y grupos de trabajo de técnicos dignos, proteger los montes de utilidad pública, planificar y ejecutar la conservación de la naturaleza (recuperando bosques autóctonos, reduciendo la intensidad de la caza y la pesca, etc.), vincular la protección de la biodiversidad con la actividad de los baserritarras, huir del falso tradicionalismo rural, etc. En definitiva, modernizar el sector primario y recuperar la biodiversidad.

El día que se celebra el Día de la Tierra, pedimos a la Diputación que cumpla con sus responsabilidades, diseñe y ejecute políticas para compatibilizar la explotación de la naturaleza con la conservación de la naturaleza. Naturkon, asociación que representa a los grupos conservacionistas y ecologistas de Gipuzkoa, ha realizado desde su fundación propuestas para iniciar este camino, y estamos aquí de nuevo para mostrar nuestra disposición a colaborar. Ejemplo de ello son las aportaciones que hacemos en los órganos de participación (Patronatos de Parques Naturales, Mesas de Ayuntamientos, etc.), pero se nos niegan nuestras competencias y funciones o simplemente no se reúnen (como la Mesa de la Biodiversidad que hemos solicitado en muchas ocasiones).

Por todo ello, solicitamos a la Diputación de Gipuzkoa que deje de hacer oídos sordos ante las demandas de la ciudadanía y abra las puertas para, de una vez por todas, abordar la defensa del patrimonio natural y la biodiversidad que es de todos. En definitiva, es una responsabilidad que se le ha otorgado legalmente. En consecuencia, y ante las amenazas a las que se enfrenta el patrimonio natural y la biodiversidad de Gipuzkoa, solicitamos a Markel Olano que cese a Arantxa Ariztimuño, sustitiyendola por una dirección capaz de compatibilizar la explotación y conservación del patrimonio natural.

Donostia, a 17 de abril de 2021